Upute | Provjera digitalne zrelosti vaše škole

Upute


Samo-evaluacijska anketa za škole: provjera digitalne zrelosti vaše škole  

Upitnik koji ćete popuniti razvijen je za istraživačke svrhe unutar “Open Discovery Space” (ODS) projekta, a namijenjen je školskim namještenicima i školama diljem Europe. Namjena mu je pružiti uvid u snage i slabosti škola u pogledu opće primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u svome radu. IKT je krovni pojam koji podrazumijeva sve moguće vrste primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija, s naglaskom na primjenu e-učenja u učenju i poučavanju.

Upute za popunjavanje:
Molimo vas da odgovorite na sva pitanja u danim kategorijama, navodeći u kojoj mjeri vaša škola udovoljava postavljenim kriterijima. Kako bi vaši odgovori bili što točniji, molimo da pri popunjavanju konzultirate ravnateljicu/ravnatelja škole, druge kolegice i kolege, kao i dostupnu školsku dokumentaciju vezanu za korištenje IKT-a u vašoj školi. Nakon što odgovorite na pitanja, bit će zatraženo da unesete podatke o školi (naziv škole, službeni e-mail škole), kako bi vas ODS tim mogao kontaktirati. Ovisno o vašim odgovorima, učinak vaše škole u svakoj kategoriji bit će predstavljen odgovarajućim grafikonom.

Molimo odjovite 5 minuta za otvoriti račun. Ako ste već prijavljeni, molimo Vas da nastavite s popunjavanjem upitnika.
registration

 

JEDINICE

  1. Vodstvo i vizija
  2. IKT u kurikulumu
  3. Školska IKT kultura
  4. Stručno usavršavanje
  5. Resursi i infrastruktura

Akcijski plan škole

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)